Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Презентације са семинара за унапређење иновативности и развој кластера у организацији пројеката SECEP и ICIP и Завода за интелектуалну својину:

- Програм семинара (pdf)

- Истраживање и процена могућности кластеризације на терену (pdf)
- Како изградити успешан кластер (pdf) - Како РРА и ОПП могу помоћи кластерима (pdf)
- Основи кластеризације (pdf)
- Сарадња са SECEP-ом на развоју кластера (pdf)
- Статистички кластери (pdf)
- Стратегије за управљање интелектуалном својином (pdf)

Презентације које су одржали представници пројекта ICIP можете погледати на сајту www.slideshare.net (ICIP Serbia), као и на Facebook страници „ICIP Serbia“.