Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Презентације са семинара за унапређење иновативности и развој кластера у организацији пројеката SECEP и ICIP и Завода за интелектуалну својину:

- Програм семинара (pdf)

- Истраживање и процена могућности кластеризације на терену (pdf)
- Како изградити успешан кластер (pdf) - Како РРА и ОПП могу помоћи кластерима (pdf)
- Основи кластеризације (pdf)
- Сарадња са SECEP-ом на развоју кластера (pdf)
- Статистички кластери (pdf)
- Стратегије за управљање интелектуалном својином (pdf)

Презентације које су одржали представници пројекта ICIP можете погледати на сајту www.slideshare.net (ICIP Serbia), као и на Facebook страници „ICIP Serbia“.