Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Презентације са Регионалне конференције о настави интелектуалне својине у високошколским установама могу се преузети са следећег списка:

- esp@cenet_not_just_database.pdf
- Governmental support for IP teaching in Hungary.pdf
- How to teach IP at universities.pdf
- IP and technology transfer.pdf
- IP development at university – the role of TTOs.pdf
- IP Teaching in Higher Education Institutions – Experiences from QMIPRI.pdf
- Methodology of teaching - lectures, discussion of cases, other methods, distance learning.pdf
- Methodology of teaching.pdf
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses – recent practices in CIS.pdf
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses.pdf
- Teaching at higher education institutions – The impact of globalization.pdf
- Teaching IP at higher education institutions – target groups.pdf
- Current status of teaching IP at higher education institutions other than law schools in the Republic of Serbia.pdf
- IPR education in Turkey.pdf
- Изучавање интелектуалне својине на високошколским установама у Босни и Херцеговини.pdf
- Право интелектуалне својине као наставни предмет у високообразовном систему Републике Србије.pdf
- Teaching intellectual property in higher education institutions in BIH.pdf
- Teaching IP at higher education_Turkey case.pdf
- Teaching IP at law schools in the Republic of Macedonia.pdf
- Teaching IP at the Faculty of law of the University Mediterranean.pdf