Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Презентације са Регионалне конференције о настави интелектуалне својине у високошколским установама могу се преузети са следећег списка:

- esp@cenet_not_just_database.pdf
- Governmental support for IP teaching in Hungary.pdf
- How to teach IP at universities.pdf
- IP and technology transfer.pdf
- IP development at university – the role of TTOs.pdf
- IP Teaching in Higher Education Institutions – Experiences from QMIPRI.pdf
- Methodology of teaching - lectures, discussion of cases, other methods, distance learning.pdf
- Methodology of teaching.pdf
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses – recent practices in CIS.pdf
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses.pdf
- Teaching at higher education institutions – The impact of globalization.pdf
- Teaching IP at higher education institutions – target groups.pdf
- Current status of teaching IP at higher education institutions other than law schools in the Republic of Serbia.pdf
- IPR education in Turkey.pdf
- Изучавање интелектуалне својине на високошколским установама у Босни и Херцеговини.pdf
- Право интелектуалне својине као наставни предмет у високообразовном систему Републике Србије.pdf
- Teaching intellectual property in higher education institutions in BIH.pdf
- Teaching IP at higher education_Turkey case.pdf
- Teaching IP at law schools in the Republic of Macedonia.pdf
- Teaching IP at the Faculty of law of the University Mediterranean.pdf