Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Издања Едукативно-информативног центра

Поред Билтена, Едукативно-информативни центар уређује више издања у области интелектуалне својине. У питању су различите студије, брошуре и кратке публикације.

АНАЛИЗА ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ

Студија Едукативно-информативног центра

Студија „Анализа иновационе делатности у Србији" даје увид у постојеће стање у погледу иновационих делатности у нашој земљи, уз анализу стратетегије научног и технолошког развоја и партнерства за национални иновациони систем. Иновациони потенцијал разматран је у односу на седам националних приоритета у области истраживања и развоја.

ESPACENET - УВОД У БАЗУ ИДЕЈА

Водич за рад у бази Espacenet

Овај водич пружа информације о свим могућностима које нуди слободан приступ колекцији са више од 60 милиона патентних докумената из целог света која садржи информације о проналасцима и техничким достигнућима од 1836. године до данас.

Специјализоване публикације о патентима

У комплету специјализованих публикација о патентима у издању Едукативно-информативног центра можете пронаћи брошуре и друга електронска издања која обухватају различите теме из света патената.

ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ПАТЕНТИ

Брошура

Кјото протокол је условио значајан пораст броја патената у области чисте енергије. Међутим, проналажење релевантних информација о патентима у технологијама релевантним за област чисте енергије није лак задатак. Ова брошура пружа смернице за претраживање проналазака у области технологије чисте енергије у бази патентне документације Европског завода за патенте.

НАНОТЕХНОЛОГИЈА И ПАТЕНТИ

Брошура

Нанотехнологија је предодређена да буде једна од кључних технолошких области XXI века. Број европских патентних пријава за проналаске из области нанотехнологије се у последњих 20 година утростручио. Сазнајте више о претраживању патената и подношењу патентних пријава у овој области.

ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ПОСТУПАК ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА

Брошура

Ова брошура пружа информације о предностима заштите европског патента, када и како је потребно започети процес подношења пријаве за европски патент и друге битне елементе система европског патента.

ПАТЕНТИ ИЗ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ

Европски закон и пракса у области патентирања биотехнолошких проналазака

Биотехнологија је једна од области са највећим растом, што се огледа у све већем броју пријава патената. Ова брошура пружа информације о могућностима које патентни систем пружа у области биотехнологије, уз осврт на законска ограничења и неколико важних примера.

Збирка кратких брошура Едукативно-информативног центра

Едукативно-информативни центар је израдио комплет кратких информативних издања која нуде најважније информације о основним облицима интелектуалне својине и користима које сама интелектуална својина пружа њеном власнику. У питању су следећа издања:

ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Едукативно-информативни центар (ЕИЦ) доприноси мисији Завода у подизању општег нивоа свести о значају интелектуалне својине за социјални и економски развој. Међу главне активности ЕИЦ спадају пружање обука и специјализованих услуга у области ИС, као и координација мрежом корисника система интелектуалне својине у Србији.


Детаљније >>

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА - ИНВЕСТИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ

Стратегија одрживог развоја Републике Србије захтева стварање привреде засноване на знању. За постизање овог циља од суштинске је важности развити одрживу конкурентност малих и средњих предузећа у Србији уз помоћ њиховог капацитета за иновације и заштиту интелектуалне својине.

Детаљније >>

ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ

Патентне информације су информације техничког и правног карактера садржане у патентним документима који се објављују периодично од стране националних или регионалних завода за патенте. Патентни документи обухватају објављене пријаве патената као и одобрене патенте и мале патенте.

Детаљније >>

КАКО ЗАШТИТИТИ ПРОНАЛАЗАК

Патент је искључиво право признато за проналазак који је производ или поступак који обезбеђује нов начин да се нешто уради или нуди ново техничко решење проблема.

Детаљније >>

ЖИГ - ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ НА ТРЖИШТУ

Жигови су на много начина имиџ вашег посла и дају вашем предузећу могућност да боље пласира на тржишту робе или услуге. Али жигови се не користе само за идентификацију.

Детаљније >>

ЗАШТИТА НОВОГ ИЗГЛЕДА ПРОИЗВОДА ДИЗАЈНОМ

Индустријски дизајн је оно што чини неки производ атрактивним и привлачним; стога он повећава његову тржишну вредност као и могућност његовог пласмана на тржишту.

Детаљније >>

ШТА ЈЕ АУТОРСКО ПРАВО?

Ауторским правом се штити широк дијапазон књижевних, научних, стручних и уметничких дела.

Детаљније >>

ШТА ЈЕ ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА?

У питању је право којим се штите две врсте ознака: имена порекла и географске ознаке.

Детаљније >>

О ЖИГУ И РЕГИСТРАЦИЈИ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА

Носилац жига, по правилу, жели да на Интернету буде присутан путем интернет aдресе која је истоветна или слична његовој робној марки. Да би то постигао, неопходно је да региструје назив интернет домена. У сарадњи са Привредном комором Србије и Регистром националних интернет домена Србије, Завод за интелектуалну својину је издао водич за заштиту жига и интернет домена.

Детаљније >>