Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Билтен Едукативно-информативног центра

Билтен ЕИЦ

Од свог оснивања, Едукативно-информативни центар издаје двомесечни Билтен, који садржи информације о актуелним темама у области интелектуалне својине. Билтен Едукативно-информативног центра намењен је свим организацијама и појединцима који се баве интелектуалном својином или желе нешто да сазнају у овој области.

Детаљније >>

Издања Едукативно-информативног центра

Збирка публикација Едукативно-информативног центра

Поред Билтена, Едукативно-информативни центар је уредник више издања у области интелектуалне својине. У питању су различите студије, брошуре и кратке публикације.

Детаљније >>