Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Публикације других институција

На овој страници можете пронаћи електронска издања других институција у којима је обрађена тема интелектуалне својине.

ПОДРШКА ЗА УСПЕХ

Брошура Националне агенције за регионални развој

Ово издање Националне агенције за регионални развој обухвата све идентификоване мере подршке за мала и средња предузећа у Србији, које пружају разне институције за подршку привреди. Мере су подељене по природи активности и програма, те се сврставају у субвенције, кредите, факторинг, обуке, менторинг, консалтинг, релевантне пројекте и друго.