Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВУ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВУ О ПАТЕНТИМА

Приручник за наставу о патентима је креиран од стране Европске патентне академије, установе Европског завода за патенте која се бави едукацијом и обукама, у циљу подизања свести о значају патената међу студентима.

Дизајниран је за упоребу од стране предавача на универзитетима и садржи све што је потребно како би се студентима омогућио свеобухватан увод у патентни систем, укључујући информације о подношењу патентних пријава и претраживању постојећих патената .

Без обзира на то да ли имате искуства са патентима или не, овај приручник садржи прилагођене материјале за предавања, који ће Вам омогућити да припремите и одржите предавање у трајању од једног до два сата, као и три додатна модула уколико то буде потребно.

Више о Приручнику за наставу о патентима можете прочитати овде.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

У припреми је проширени комплет материјала за предавање о интелектуалној својини намењен предавачима на факултетима, у виду Приручника за наставу о интелектуалној својини. Први део новог приручника, под називом „Основе интелектуалне својине“ (IP Basics) већ је доступан на енглеском, француском и немачком језику, и може се преузети на линку www.epo.org/teaching-kit.

Овај део пружа довољно информација за уводне презентације у трајању од 2-3 сата и покрива сва права интелектуалне својине.

Преостала два дела приручника – IP Advanced и IP Search Tools биће комплетирани током године. Приручник за наставу о интелектуалној својини израђен је у сарадњи Европске патентне академије и Завода за хармонизацију интерног тржишта, те представља „напредну верзију“ постојећег приручника за наставу о патентима који је представљен јавности пре четири године.

Више о Приручнику за наставу о интелектуалној својини можете прочитати овде (на енглеском језику).