Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

TMView


Ова база омогућава веома једноставно претраживање жигова садржаних у националним базама 28 земаља чланица Европске уније, затим Русије, Републике Кореје, Марока, Мексика, Турске, Норвешке, САД-а, као и у међународним базама жигова OHIM и WIPO (Romarin).