Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

TMView


Ова база омогућава веома једноставно претраживање жигова садржаних у националним базама 28 земаља чланица Европске уније, затим Русије, Републике Кореје, Марока, Мексика, Турске, Норвешке, САД-а, као и у међународним базама жигова OHIM и WIPO (Romarin).