Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Класификације за жигове

Листа класа са објашњењима садржи листу класа у којој су општа назначења роба и услуга које припадају одређеној класи, заједно са напоменама којима се утврђују додатни критеријуми за класификовање роба и услуга.
Ова секција пружа детаљан списак роба и услуга разврстаних у класе Међународне класификације роба и услуга.
У овој секцији можете погледати детаљан списак роба и услуга разврстаних у класе Међународне класификације роба и услуга на енглеском и француском језику доступан на сајту организације WIPO.
Овде можете погледати међународну класификацију фигуративних елемената жигова на енглеском и француском језику, која је доступна на сајту организације WIPО.
MGS Manager је апликација WIPO-а које помаже пријавиоцима да саставе спискове роба и услуга, а у циљу подношења националне или међународне пријаве жига широм света.