Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЛИНКОВИ

ЗНАЧАЈНИ ЛИНКОВИ

1. БАЗЕ ПОДАТАКА

Базе података за патенте:

- Међународна класификација патената (МКП)
- Национална база патентне документације MIMOSA
- Сервер објављених патентних докумената
- esp@cenet

Базе података за жигове и дизајне:

- Национална база жигова и индустријских дизајна
- ROMARIN
- Hague Express

2. МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

WIPO World Intellectual Property Organisation
http://www.wipo.int/

EPO European Patent Office
http://www.european-patent-office.org/

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
http://oami.europa.eu/

EAPO Eurasian Patent Organization
http://www.eapo.org/

3. НАЦИОНАЛНИ ЗАВОДИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Аустралија Department of Industry, Science and Tourism IP Australia
http://www.ipaustralia.gov.au/

Аустрија Austrian Patent Office
http://www.patentamt.at/

Грчка Greek Industrial Property Organisation
http://www.obi.gr/

Велика Британија United Kigdom Patent Office
http://www.patent.gov.uk/

Јапан Japanese Patent Office
http://www.jpo.go.jp/

Немачка German Patent and Trademark Office
http://www.dpma.de/

Италија Italian Patent and Trademark Office
http://www.uibm.gov.it/

Русија Russian Agency for Patents and Trademarks
http://www.rupto.ru/

САД United States Department of Commerce Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov/

Турска Turkish Patent Institute
http://www.turkpatent.gov.tr/

Украјина Ukraine Industrial Property Office
http://www.sdip.gov.ua/

Француска Institut National de la Propriete Industrielle
http://www.inpi.fr/

Чешка Czesh Republic Industrial Property Office
http://isdvapl.upv.cz/

Швајцарска Swiss Federal Institute of Intellectual Property Office
http://www.ige.ch/

Шпанија Oficina Espanola de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es/

4. ЗАВОДИ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Босна и Херцеговина Институт за интелектуалну својину БиХ
http://www.ipr.gov.ba/

Бугарска Patent Office of the Republic of Bulgaria
http://www.bpo.bg/

Мађарска Hungarian Patent Office
http://www.hpo.hu/

Македонија Industrial Property protection Office (FRY of Macedonia)
http://www.ippo.gov.mk/

Румунија State Office for Inventions and Trademarks - Romania
http://www.osim.ro/

Словенија Slovenian Intellectual Property Office (SIPO)
http://www.uil-sipo.si/

Хрватска Државни Завод за Интелектуално Власништво Републике Хрватске http://www.dziv.hr/

5. ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

CISAC Међународна конфедерација друштава аутора и композитора
http://www.cisac.org/

IFPI Међународна федерација произвођача фонограма
http://www.ifpi.org/

MPA Асоцијација филмских продуцената
http://www.mpaa.org/

IFRRO Међународна федерација репрографских колективних организација
http://www.ifrro.org/

FIM Међународна федерација интерпретатора музике
http://www.fim-musicians.com/

BSA Међународна алијанса произвођача пословног софтвера
http://www.bsa.org/

AGICOA Међународна асоцијација за колективно управљање у области аудиовизуелних дела
http://www.agicoa.org/

UNESCO Организација УН за науку и културу
http://www.unesco.org/culture/copyright

6. ДРУГЕ ЗНАЧАЈНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

SBAN - Serbian Business Angels Network (Мрежа пословних анђела Србије)
http://www.sban.eu/

OECD - Директорат за науку, технологију и индустрију
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34797_1_1_1_1_1,00.html

SLING Project - Serving Life-science Information for the Next Generation
http://www.sling-diffusion.eu/

7. КОРИСНИ ЛИНКОВИ У ВЕЗИ СА ПАТЕНТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И УСЛУГАМА

ЕПО Колекција линкова за патентне информације и услуге на интернету
www.epo.org/topics/ip-webguide