Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Мисија

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је национални центар за заштиту интелектуалне својине и пружање стратешких информација када је реч о интелектуалном капиталу. Завод за интелектуалну својину подржава развој конкурентне привреде засноване на знању, као и општи напредак Републике Србије.

Визија

Влада, пословна заједница и друштво Републике Србије у целини разуме и поштује права интелектуалне својине и препознаје њихов истински значај за развој савремене економије и културе.