Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Мисија

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је национални центар за заштиту интелектуалне својине и пружање стратешких информација када је реч о интелектуалном капиталу. Завод за интелектуалну својину подржава развој конкурентне привреде засноване на знању, као и општи напредак Републике Србије.

Визија

Влада, пословна заједница и друштво Републике Србије у целини разуме и поштује права интелектуалне својине и препознаје њихов истински значај за развој савремене економије и културе.