Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2008 који обухвата процесе признавања патента, признавања малог патента и признавања жига сертификован је 01.11.2011. године од стране стручњака фирме SGS Beograd, doo.

Сертификацији је претходило успостављање Система у оквиру регионалног ИПА пројекта, који је спровео Дански завода за патенте и жигове (ДКПТО) у периоду од марта до новембра 2010. године, након чега је уследила једногодишња фаза имплементације.

Циљеви квалитета, засновани на мисији и визији Завода, у први план стављају задовољство странака као корисника услуга признавања поменутих права интелектуалне својине уз поштовање одговарајућег законског оквира.
Сертификат издат за систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2015