Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Увођење система за управљање квалитетом

Пројекат увођењa система за управљање квалитетом (Quality Management System – QMS) према стандарду ISO 9001:2008 ради сертификације процеса признања патента, признања малог патента и признања жига спроведен је у Заводу за интелектуалну својину од стране Данског завода за патенте и жигове (ДКПТО) у оквиру ИПА регионалног пројекта, у периоду од марта до новембра 2010. године.

Пројекат се састојао из неколико фаза које су обухватиле дефинисање политике квалитета, увођење организационе структуре система, израду одговарајуће документације, као и почетак примене система, а завршен је оцењивачком посетом стручњака ДКПТО, који су тим поводом израдили извештај у коме су наведене даље препоруке за наставак активности у оквиру система квалитета, а које имају за циљ испуњавање критеријма непходних за сертификацију поменутих процеса, предвиђену за средину 2011. године.