Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Увођење система за управљање квалитетом

Пројекат увођењa система за управљање квалитетом (Quality Management System – QMS) према стандарду ISO 9001:2008 ради сертификације процеса признања патента, признања малог патента и признања жига спроведен је у Заводу за интелектуалну својину од стране Данског завода за патенте и жигове (ДКПТО) у оквиру ИПА регионалног пројекта, у периоду од марта до новембра 2010. године.

Пројекат се састојао из неколико фаза које су обухватиле дефинисање политике квалитета, увођење организационе структуре система, израду одговарајуће документације, као и почетак примене система, а завршен је оцењивачком посетом стручњака ДКПТО, који су тим поводом израдили извештај у коме су наведене даље препоруке за наставак активности у оквиру система квалитета, а које имају за циљ испуњавање критеријма непходних за сертификацију поменутих процеса, предвиђену за средину 2011. године.