Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Спровођење права интелектуалне својине

Спровођење права интелектуалне својине подразумева примену делотворних и сразмерних административних, грађанских мера и казни од стране надлежних органа против оних који су укључени у кривотворење и пиратерију у циљу стварања једнаких услова пословања за носиоце права.

Свако неовлашћено коришћење предмета права интелектуалне својине представља повреду права интелектуалне својине. Надлежни органи за спровођење права интелектуалне својине у Србији деле се на административне и судско-тужилачке. За детаљније информације о подели органа кликните овде.


Информације о одређеним органима за спровођење права

Овде можете пронаћи више информација о одређеним органима за спровођење права у Србији. Молимо Вас да кликнете на један од понуђених органа у наставку:

- УПРАВА ЦАРИНА
- ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
- ПОРЕСКА УПРАВА
- АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
- ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА