Vesti

O nama

Informator o radu

Prava intelektualne svojine

Informacione usluge

Registri

Elektronska izdanja

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POZIV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

10. maj 2017.

Zavod za intelektualnu svojinu objavljuje da će se pismeni deo posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla održati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 9.6.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

DETALjNIJE >>

WIPO SUBREGIONALNI SEMINAR O MEDIJACIJI U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

3. maj 2017.

Pozivamo stručnjake iz oblasti intelektualne svojine koji imaju sklonosti za rad sa ljudima i komunikaciju i mogu sebe da vide u ulozi posrednika u rešavanju sporova, da se prijave na WIPO Subregionalni seminar o medijaciji u oblasti intelektualne svojine, koji će biti organizovan u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) 30. i 31. maja 2017. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

DETALjNIJE >>