Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ И РАЗВОЈ КЛАСТЕРА

25. фебруар 2011.

У просторијама Завода је у периоду од 23-24. фебруара одржан семинар за менаџере организација за пружање подршке пословању привредних друштава на тему унапређења иновативности и развоја кластера, у заједничкој организацији пројеката SECEP и ICIP и Завода за интелектуалну својину.Циљ дводневног семинара било је давање смерница за подршку развоја кластера праћено разменом искустава и знања, затим представљање методологије IMP3rove за управљање иновацијама, као и прецизирање наредних корака за обуку и подршку институцијама за подршку пословању привредних друштава. Семинару је присуствовало више од 50 учесника из регионалних агенција за развој, агенција за мала и средња предузећа, кластера, као и других институција које пружају подршку пословању привредних друштава.Током првог дана семинара, кључне теме биле су кластеризација и њен значај, подршка оснивању кластера и осврт на регионалне кластере у Србији. Други дан семинара обухватао је, између осталог, теме управљања иновацијама, могућности које пружа методологија IMP3rove, као и приказ стратегија које предузећа примењују у управљању интелектуалном својином.Презентације са семинара можете погледати и преузети овде.