Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ДРУГИ ДЕО СЕМИНАРА „ОД ИДЕЈЕ ДО ЛИЦЕНЦЕ“

ОДРЖАН ДРУГИ ДЕО СЕМИНАРА „ОД ИДЕЈЕ ДО ЛИЦЕНЦЕ“

11. март 2011.

У Заводу за интелектуалну својину је у току ове седмице одржан други део семинара „Од идеје до лиценце“. У виду наставка семинара који је одржан у последњој недељи јануара, други део је такође обухватио теме интелектуалне својине и трансфера технологије, уз посебан осврт на важна питања у погледу заштите тајности и комерцијализације проналазака. Семинар „Од идеје до лиценце“ био је намењен професорима и научним радницима Универзитета у Београду.

Презентације са семинара можете преузети овде.


На семинару је било речи о правима интелектуалне својине, клаузулама о поверљивости и начинима њихове формулације, елементима бизнис плана, оперативним процедурама за spin-out јединице, раним етапама производње и креирању прототипа. Све теме су пропраћене мноштвом примера из праксе и активним учешћем свих учесника семинара. Предавања на семинару одржали су стручњаци из компаније за трансфер технологије Универзитета Оксфорд, ISIS Innovation.Семинар је организовао Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину у оквиру пројекта „Подршка оснивању Едукативно-информативног центра Завода за интелектуалну својину Републике Србије“, који финансира Европска Унија а спроводи Европски завод за патенте.