Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПЛАСМАН ИНОВАЦИЈА И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПЛАСМАН ИНОВАЦИЈА И ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

22. јун 2011.

У Заводу је данас завршена дводневна Национална радионица под називом „Пласман иновација и трансфер технологије“, коју су организовали Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Завод за интелектуалну својину Републике Србије.

Радионица је у највећој мери била посвећена питањима трансфера технологије између универзитета и привреде. У том погледу, разматрано је питање интелектуалне својине у склопу трансфера технологије, а дате су и препоруке за разумевање комплексности иновационог процеса. Током радионице такође је указано како се може успоставити повољна клима за иновације и која је улога државе у томе. Посебна пажња била је посвећена одређивању вредности технологије која је намењена комерцијализацији. Међу говорницима су били Олга Спасић, представник WIPO, Томас Береутер са Технолошког факултета у Грацу, и Владимир Марић, помоћник директора Завода.

Више од четрдесет представника академског и научно-истраживачког сектора присуствовало је овој дводневној радионици и учествовало у богатој дискусији након сваког сегмента. Размотрена су бројна питања из праксе и добијене препоруке у погледу даљих истраживачко-развојних напора који се тичу трансфера технологије, а на основу принципа и случајева добре праксе из развијених земаља.

Програм и презентације са радионице можете погледати овде.