Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

3. септембар 2010.

У циљу развоја свести о значају образовања у области интелектуалне својине са акцентом на високошколском образовању, у београдском хотелу „Зира“ je од 1-2. септембра 2010. године одржана регионална конференција у оквиру ИПА регионалног пројекта за интелектуалну својину, који подржава Европска унија. Један од организатора био је Завод за интелектуалну својину Републике Србије, а тема конференције је настава интелектуалне својине у установама за високошколско образовање. На овом изузетно посећеном догађају представљена су искуства земаља ЕУ, Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), земаља из региона, а међу говорницима су били домаћи и страни еминентни експерти из ове области.

Програм конференције био је подељен на девет сесија. Након уводних речи Бранке Тотић, директора Завода и Давида Јелерчића, директора пројекта, започео је радни део конференције. Током првог дана одржале су се следеће сесије:
- настава интелектуалне својине на установама високог образовања – циљне групе;
- настава интелектуалне својине на правним факултетима у земљама регионалног ИПА програма;
- тренутни статус наставе интелектуалне својине на другим високошколским установама;
- институционална подршка за наставу интелектуалне својине у области патената, жигова, индустријског дизајна и ауторског и сродних права;

Наредне сесије су уследиле другог дана:
- методологије наставе – предавања, дискусије, друге методе, даљинске обуке;
- програми академије WIPO и педагошки развој факултетског образовања у области интелектуалне својине и постојећи курсеви даљинске обуке – праксе у земљама бившег СССР-а;
- развој интелектуалне својине на универзитетима: улога канцеларија за трансфер технологије;
- електронски и online ресурси интелектуалне својине;
- округли сто на тему препорука за будућа деловања.

Велики број учесника из више земаља сведочи о интересовању за ову тему. Током последњег дана повела се дискусија, која је дала неколико препорука и смерница за будуће активности у датој области. Учесници су истакли да би увођење политика о настави интелектуалне својине на факултетима допринело настави интелектуалне својине. Предложено је успостављање сарадње између универзитета земаља у региону у циљу испуњавања заједничких циљева на овом плану. Такође, препоручено је да се уложе већи напори у развој свести о значају наставе интелектуалне својине на високошколским установама.

Детаљан програм конференције можете погледати овде.

Све презентације са овог догађаја можете погледати овде.