О Приручнику за наставу о патентима

Зашто су патенти важни?

Заштита оригиналних идеја и изума је од изузетног значаја у данашњој економији заснованој на знању. Велике компаније, мала и старт-ап предузећа користе патенте како би заштитиле своје идеје од копирања и одбраниле своју конкурентност. Такође, универзитети све више употребљавају патентни систем како би сачували и комерцијализовали своје резултате истраживања и вршили трансфер технологије према партнерима из привреде.

Од 15-25% истраживачких напора бива узалудно, пошто (што није познато истраживачима) је проналазак већ заштићен патентом. Ово се може спречити подизањем нивоа свести о значају патената и пружањем информација о могућностима претраге постојећих патената.

Свест о патентима и користима које они доносе компанијама и истраживачким институцијама је витална за запослене у бројним индустријским гранама. Данашњи студенти ће сутра бити бити инжењери, истраживачи, правници, политичари и менаџери, те је важно да започну своје каријере са барем основним познавањем патентног система.

Шта представља Приручник за наставу о патентима?

Приручник за наставу о патентима је креиран од стране Европске патентне академије, установе Европског завода за патенте која се бави едукацијом и обукама, у циљу подизања свести о значају патената међу студентима.

Дизајниран је за упоребу од стране предавача на универзитетима и садржи све што је потребно како би се студентима омогућио свеобухватан увод у патентни систем, укључујући информације о подношењу патентних пријава и претраживању постојећих патената .

Без обзира на то да ли имате искуства са патентима или не, овај приручник садржи прилагођене материјале за предавања, који ће Вам омогућити да припремите и одржите предавање у трајању од једног до два сата, као и три додатна модула уколико то буде потребно.

Коме је намењен?

Приручник је намењен студентима свих области, али ће нарочито посебно интересантан за студенте природних, техничких и правних наука, као и медицине и менаџмента. Материјал не захтева претходна знања на ову тему код студената нити код предавача.

Шта садржи?

Приручник за наставу о патентима садржи презентације у PowerPoint програму, белешке за предаваче, помоћне информације и практичне примере.

Сачињен је од следећа два модула:

• увод за студенте природних и техничких наука, медицине и менаџмента, укључујући информације о правима интелектуалне својине, основне чињенице о патентима, важне информације о подношењу патентних пријава, помоћне информације за доношење одлуке о патентирању, као и водич за коришћење патената као извора информација;
• увод за суденте права, укључујући информације о правима интелектуалне својине, условима патентибилности, питањима о власништву, захтевима за објављивање информација о проналаску, повредама права и споровима, као и комерцијализацији патената;

као и три додатна модула:

• претраживање постојећих патената помоћу употребе Espacenet базе података;
• разумевање патентних захтева;
• употреба патената путем спин-офа.