Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива семинара

СЕМИНАРИ ОДРЖАНИ У 2012. ГОДИНИ

ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА У БИОТЕХНОЛОГИЈИ

29. март 2012.

Све презентације са овог догађаја можете преузети на следећем линку:
http://www.sling-diffusion.eu/sling_presentations?conference_id=26ViEtDeVtRiCk

Више информација о SLING пројекту можете прочитати на линку:
http://www.sling-diffusion.eu/home

Вест о одржаном семинару можете прочитати овде.