Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива семинара

ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ ОД 2006-2010. ГОДИНЕ

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАСТАВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

1-2. септембар 2010.

Презентације са семинара:

- esp@cenet - not just a database
- Governmental support for IP teaching in Hungary
- How to teach IP at universities
- IP and technology transfer
- IP development at university – the role of TTOs
- IP Teaching in Higher Education Institutions – Experiences from QMIPRI
- Methodology of teaching - lectures, discussion of cases, other methods, distance learning
- Methodology of teaching
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses – recent practices in CIS
- Pedagogy development in higher learning and advanced distance learning courses
- Teaching at higher education institutions – The impact of globalization
- Teaching IP at higher education institutions – target groups
- Current status of teaching IP at higher education institutions other than law schools in the Republic of Serbia
- IPR education in Turkey
- Изучавање интелектуалне својине на високошколским установама у Босни и Херцеговини
- Право интелектуалне својине као наставни предмет у високообразовном систему Републике Србије
- Teaching intellectual property in higher education institutions in BIH
- Teaching IP at higher education_Turkey case
- Teaching IP at law schools in the Republic of Macedonia
- Teaching IP at the Faculty of law of the University Mediterranean

Вест о одржаном семинару

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

15. и 16. септембар 2009. - Београд

Програм семинара (pdf)

Презентације

WIPO НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О МЕТОДОЛОГИЈИ, НАЈБОЉИМ РЕШЕЊИМА И ИСКУСТВИМА У РАЗВОЈУ НАЦИОНАЛНИХ СТРАТЕГИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

19. и 20. новембра 2008. - Београд

Програм семинара (pdf)

Презентације:


CARDS Семинар ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ПРИВРЕДА У СРБИЈИ

6. и 7. новембар 2007. - Нови Сад

Програм семинара (pdf)

Презентације:

РАДИОНИЦА О ФОРМУЛИСАЊУ ПАТЕНТНИХ ЗАХТЕВА

17-18 април 2007. – Београд

Програм (pdf)

СЕМИНАР О ЖИГОВИМА

19-20 март 2007. – Београд

Програм (pdf)