Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива семинара

ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У 2011. ГОДИНИ

ОБУКА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА

септембар-октобар 2011.

Презентације са основне и напредне обука за Тржишну инспекцију:

- База података за жигове, дизајн и патенте
- Делотворне технике спровођења права у Великој Британији
- Криминал у области ИС - пијаце
- Криминал у области ИС - криминал у области DVD издања
- Nike - студија случаја
- Основне напомене о ауторском праву
- P&G - глобална заштита бренда
- Сарадња на оперативном нивоу између Тржишне инспекције и Завода за интелектуалну својину
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Стратешко планирање у циљу делотворног спровођења права
- Увод у патенте

Презентације са основне и напредне обука за представнике судова и тужилаштава:

- Директива о извршењу судских одлука
- Обука за представнике институција за спровођење права
- Пиратерија и процена доказа
- Рад у групи - Чувени жигови
- Рад у групи - Процена штете
- Сличност и вероватноћа довођења у забуну
- Сличност - Пракса у Србији

Презентације са основне и напредне обука за Управу царина:

- Анализа ризика - пракса у Србији
- Анализа ризика у Данској - увод
- Базе података за патенте, жигове и дизајн
- Заштита права интелектуалне својине у царинском поступку
- Комисија за уништење робе
- Мере за заштиту права интелектуалне својине на граници
- Основне напомене о ауторском праву
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Увод у патенте
- NIKE - студија случаја
- NIKE - царина

Презентације са основне и напредне обука за представнике полиције:

- База података за жигове, индустријски дизајн и патенте
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Увод у патенте
- EU legal framework and best practices
- Global impact of intellectual property crime
- Intellectual property crime
- Introduction to internet piracy

СЕМИНАР „УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ И РАЗВОЈ КЛАСТЕРА“

23-24. фебруар 2011.

Програм семинара (pdf)

Презентације са семинара:

- Истраживање и процена могућности кластеризације на терену (pdf)

- Како изградити успешан кластер (pdf)

- Како РРА и ОПП могу помоћи кластерима (pdf)

- Основи кластеризације (pdf)

- Сарадња са SECEP-ом на развоју кластера (pdf)

- Статистички кластери (pdf)

- Стратегије за управљање интелектуалном својином (pdf)

Презентације које су одржали представници пројекта ICIP можете погледати на сајту www.slideshare.net (ICIP Serbia), као и на Facebook страници „ICIP Serbia“.

Вест о одржаном семинару