Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Архива семинара

ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У 2011. ГОДИНИ

ОБУКА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА

септембар-октобар 2011.

Презентације са основне и напредне обука за Тржишну инспекцију:

- База података за жигове, дизајн и патенте
- Делотворне технике спровођења права у Великој Британији
- Криминал у области ИС - пијаце
- Криминал у области ИС - криминал у области DVD издања
- Nike - студија случаја
- Основне напомене о ауторском праву
- P&G - глобална заштита бренда
- Сарадња на оперативном нивоу између Тржишне инспекције и Завода за интелектуалну својину
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Стратешко планирање у циљу делотворног спровођења права
- Увод у патенте

Презентације са основне и напредне обука за представнике судова и тужилаштава:

- Директива о извршењу судских одлука
- Обука за представнике институција за спровођење права
- Пиратерија и процена доказа
- Рад у групи - Чувени жигови
- Рад у групи - Процена штете
- Сличност и вероватноћа довођења у забуну
- Сличност - Пракса у Србији

Презентације са основне и напредне обука за Управу царина:

- Анализа ризика - пракса у Србији
- Анализа ризика у Данској - увод
- Базе података за патенте, жигове и дизајн
- Заштита права интелектуалне својине у царинском поступку
- Комисија за уништење робе
- Мере за заштиту права интелектуалне својине на граници
- Основне напомене о ауторском праву
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Увод у патенте
- NIKE - студија случаја
- NIKE - царина

Презентације са основне и напредне обука за представнике полиције:

- База података за жигове, индустријски дизајн и патенте
- Систем заштите индустријског дизајна
- Систем заштите жигова
- Увод у патенте
- EU legal framework and best practices
- Global impact of intellectual property crime
- Intellectual property crime
- Introduction to internet piracy

СЕМИНАР „УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ И РАЗВОЈ КЛАСТЕРА“

23-24. фебруар 2011.

Програм семинара (pdf)

Презентације са семинара:

- Истраживање и процена могућности кластеризације на терену (pdf)

- Како изградити успешан кластер (pdf)

- Како РРА и ОПП могу помоћи кластерима (pdf)

- Основи кластеризације (pdf)

- Сарадња са SECEP-ом на развоју кластера (pdf)

- Статистички кластери (pdf)

- Стратегије за управљање интелектуалном својином (pdf)

Презентације које су одржали представници пројекта ICIP можете погледати на сајту www.slideshare.net (ICIP Serbia), као и на Facebook страници „ICIP Serbia“.

Вест о одржаном семинару