Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИКА ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ / TRADE UNION ORGANIZATION OF EMPLOYEES OF THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Галерија / Gallery

Излет "Венеција, октобар 2019."
(10. октобар 2019.)

Excursion "Venice, October 2019
"
(October 10, 2019)
"PRIZMA" мерачи за запослене (6. јун 2019.)

"PRIZMA" products for employees (Jun 6, 2019)
IN MEMORIAM (8. мaj 2019.)
IN MEMORIAM (May 8, 2019)
Дан жена (8. март 2019.)

Women's Day (March 8, 2019)
"Заједничка кухиња" (01. фебруар 2019.)

"Mutual kitchen area" (February, 1, 2019)
Излет "Праг, октобар 2018."
(30. октобар 2018.)

Excursion "Prague, October 2017
"
(October 30, 2018)
Излет "Злакуса, мај 2018."
(26. мај 2018.)

Excursion "Zlakusa, May 2018
"
(May 26, 2018)
Дан жена у Позоришту (8. март 2018.)

Women's Day in the Theater
(March 8, 2018)
Дочек Деда Мраза у Заводу (23. децембар 2017.)

Santa Claus in the IPO
(December 23, 2017)
Излет "Беч, новембар 2017."
(17. новембар 2017.)

Excursion "Vienna, November 2017
"
(November 17, 2017)
Излет "Бездан, мај 2017. - Посета ткачници Безданског дамаста"
(13. мај 2017.)

Excursion "Bezdan, May 2017 - visit to the Bezdan Damask weaving workshop"
(May 13, 2017)
Рекреативни дани у организацији Синдиката (септембар 2016, март 2017.)

Recreational days - organized by the Union
(September 2016, March 2017)
Соба за релаксацију и рекреацију (26. јануар 2017.)

The room for relaxation and recreation
(January 26, 2017)
Дочек Деда Мраза у Заводу (25. децембар 2016.)

Santa Claus in the IPO
(December 25, 2016)
Пикадо турнир Дан Завода (новембар 2016.)

Darts tournament "IPO Day" (November 2016)
"Заједничка кухиња"

"Mutual kitchen area"
Излети

Excursions
Смедерево - Виминацијум - Сребрно језеро (март 2016.)

Smederevo - Viminacium - Silver Lake (March 2016)
Вршачка берба (септембар 2008.)

Vintage in Vrsac (September 2008)
Новогодишње забаве за децу (2006. - 2016.)

New Year's parties for the children (2006 - 2016)
Спорт

Sports
Шаховски турнир
Меморијал Миша Станковић (новембар 2008.)

Chess tournament
Memorial Misa Stankovic (November 2008)
Спортске игре Паралија (мај 2006.)

Sport games in Paralia, Greece (May 2006
)
Протести органа државне управе и правосуђа (2006, 2007, 2008. год.)

Protests of the government administration and judicial bodies (2006, 2007, 2008)