Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање патената

Међународна класификација патената (МКП) представља хијерархијски систем независних симбола за класификацију проналазака према њиховим техничким карактеристикама. МКП дели читаву област технике на осам секција са преко 70000 симбола.

ПАТЕНТИ

Текст Међународне класификације патената (МКП) на српском и енглеском језику можете погледати овде:

Међународна класификација патената - МКП (верзија: 2017.01)

Међународна класификација патената - МКП (верзије: 2016.01, 2015.01, 2014.01, 2013.01, 2012.01, 2011.01, 2010.01)

Међународна класификација патената - МКП (старије верзије: 2010.01, 2009.01, 2008.04)

Текст Међународне класификације патената (МКП) на енглеском језику можете погледати и овде:

Међународна класификација патената - МКП (WIPO web site)