Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МОНОГРАФИЈЕ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

У овом делу можете преузети монографска издања Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

95 ГОДИНА ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Поводом обележавања 95 година заштите интелектуалне својине у Републици Србији, у 2015. години је од стране Завода за интелектуалну својину Републике Србије припремљена и издата монографија која обухвата бројна права индустријске својине у Републици Србији која су примењена у нашој земљи, али и иностранству.