Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МОНОГРАФИЈЕ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

У овом делу можете преузети монографска издања Завода за интелектуалну својину Републике Србије.

95 ГОДИНА ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Поводом обележавања 95 година заштите интелектуалне својине у Републици Србији, у 2015. години је од стране Завода за интелектуалну својину Републике Србије припремљена и издата монографија која обухвата бројна права индустријске својине у Републици Србији која су примењена у нашој земљи, али и иностранству.