Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Публикације у области спровођења права ИС

Стручне публикације у области спровођења права ИС

Завод за интелектуалну својину располаже кратким стручним издањима које се баве актуелним темама у области спровођења права интелектуалне својине. Ова издања пружају корисне податке и смернице свим заинтересованим странама који траже специјализоване информације у наведеној области.

УТИЦАЈ КРИМИНАЛА У ДОМЕНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Укупна вредност пиратизоване и фалсификоване робе која је широм света пуштена у промет премашује 250 милијарди долара. Поред великих губитака које подносе носиоци права на оригиналне производе, кривотворена роба представља озбиљну опасност за здравље и безбедност људи, будући да се она може наћи у свим секторима, укључујући производњу хране и пиће, резервних делова за авионе и медицинских средстава.

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СЕ АКТИВНО БАВЕ СПРОВОЂЕЊЕМ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Неколико међународних институција на својим интернет страницама пружа информације о спровођењу права интелектуалне својине. У овој публикацији представљени су главни актери међу њима.

АНАЛИЗА КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ У СРБИЈИ

Циљ ове анализе је да се оцене садашње размере и обим криминала у области интелектуалне својине у Србији, са посебним освртом на кривотворење и пиратерију. Анализа је спроведена у периоду од октобра 2014. до марта 2015. Обухватала је преглед постојеће литературе, разговоре са представницима институција у Србији надлежних за спровођење права интелектуалне својине, састанке са носиоцима права у Србији, разговоре са међународним телима за спровођење права интелектуалне својине, комуникације са међународним носиоцима права и испитивање тржишта.