Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Евиденција ауторских дела и предмета сродних права

ТЕСТ ВЕРЗИЈА


Сходно члану 202. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС) Завод за интелектуалну својину води евиденцију ауторских дела и предмета сродних права.

Претраживање и увид у Е-базу евидентираних и депонованих ауторских дела и предмета сродних права могу извршити сва заинтересована лица на основу следећих критеријума:
• деловодни број предмета;
• врста дела;
• форма дела;
• наслов дела;
• имена, презимена, адресе и држављанства подносиоца пријаве;
• имена, презимена, адресе и држављанства аутора пријаве;
• пуномоћник;
• датум подношења и
• реднои број предмета.

Претрага се врши уношењем једне или више речи у поље за претрагу (прво са леве стране) избором једног од критеријума за претрагу који су понуђени у истом пољу кликом на стрелицу.

Напомена:

Уколико реч садржи слова čćšđž може да се деси да се не појави тражени податак, у том случају потребно је користити слова ccsdz и поновити претрагу.

Свако заинтересовано лице може да поднесе писани захтев и уз доказ о плаћању републичке административне таксе у износу од 1.550,00 динара да захтева од Завода за интелектуалну својину издавање уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција.