Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2018. години

- План јавних набавки у 2018. години

ЈН 05/18: Набавка покретних клима уређаја


ЈН 04/18: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
-
одговор понуђачу

ЈН 03/18: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговоруЈН 02/18: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговоруЈН 01/18: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
- обавештење о закљученом уговору за партију 3
- обавештење о закљученом уговору за партију 4
- обавештење о закљученом уговору за партију 5
- обавештење о закљученом уговору за партију 6