Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2018. години

- План јавних набавки у 2018. години


ЈН 03/18: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документацијаЈН 02/18: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна документацијаЈН 01/18: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора