Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2017. години

ЈН 03/17: Набавка услугe систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- oдговор понуђачу 2
- одлука о додели уговора