Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2018. години


ЈН 08/18: Набавка услуга надоградња постојеће ИПАС апликације (развој постојеће програмске апликације е-Пријава)ЈН 07/18: Набавка мрежне опреме


ЈН 06/18: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину
ЈН 05/18: Набавка покретних клима уређаја


ЈН 04/18: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
-
одговор понуђачу


ЈН 03/18: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 02/18: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 01/18: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
- обавештење о закљученом уговору за партију 3
- обавештење о закљученом уговору за партију 4
- обавештење о закљученом уговору за партију 5
- обавештење о закљученом уговору за партију 6