Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Извештаји о јавним набавкама

Извештаји о јавним набавкама за 2016. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2015. годину:

1. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2014. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2013. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2012. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал

Извештаји о јавним набавкама за 2011. годину:

1. квартал
2. квартал
3. квартал
4. квартал