INFORMACIJE O PATENTIMA I ŽIGOVIMA

- OTVORENA VRATA -


Imate ideju za nov proizvod i želeli biste da ga zaštitite? Želite da postanete prepoznatljivi na tržištu ili da postojeću prepoznatljivost pravno zaštitite? Želite da se informišete o oblicima zaštite koju možete ostvariti u Zavodu za intelektualnu svojinu?


Pozivamo Vas da dođete na Otvorena vrata Zavoda za intelektualnu svojinu, gde možete dobiti osnovne informacije o postupcima zaštite prava intelektualne svojine.

Pružićemo Vam informacije o:

• popunjavanju zahteva za priznanje prava;
• obaveznim elementima prijava;
• onome što ne može biti predmet zaštite;
• fazama postupka;
• troškovima zaštite po fazama postupka.

Otvorena vrata se održavaju svakog trećeg četvrtka u mesecu sa početkom u 12 časova. Da biste se prijavili za Otvorena vrata, molimo Vas da nam na e-mail adresu pošaljete Vaše podatke, i to:

• ime i prezime
• broj telefona
• e-mail adresu
• oblast koja Vas interesuje – patenti ili žigovi
• opciono: naziv preduzeća u kojem ste zaposleni
• opciono: određena pitanja u vezi sa patentima ili žigovima, za koja želite da dobijete odgovor

NAPOMENA: Prijavljivanjem za Otvorena vrata bićete automatski evidentirani za prisustvovanje na prvom narednom terminu.

Radujemo se Vašoj poseti!

Edukativno-informativni centar
Zavod za intelektualnu svojinu