Vesti

O nama

Informator o radu

Prava intelektualne svojine

Informacione usluge

Registri

Elektronska izdanja

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

GODIŠNJI IZVEŠTAJI O RADU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU


Godišnji izveštaj o radu za 2015. godinu

Godišnji izveštaj o radu Zavoda za intelektualnu svojinu za 2015. godinu možete preuzeti klikom na sliku na levoj strani.