Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ДИРЕКТОР ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Владимир Марић рођен је 3. марта 1972. године у Лозници. У родном граду је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1997. године. На истом факултету је 2004. године и магистрирао на катедри за интелектуалну својину. Звање магистра стекао је и на Правном факултету Универзитета у Торину, Италија, такође из области интелектуалне својине. У Заводу за интелектуалну својину ради од 1998. године до данас. Почео је као приправник, потом је био испитивач за жигове, начелник Одељења за жигове, помоћник директора за ауторско и сродна права и међународну сарадњу, од 30. децембра 2015. године је радио као вршилац дужности директора Завода за интелектуалну својину, а од 31. јануара 2018. године је директор Завода за интелектуалну својину. Владимир Марић радио је и једанаест година као наставник на Правном факултету Универзитета Унион у Београду где је предавао Увод у грађанско право (2004-2008) и интелектуалну својину (2006-2015). Објавио је већи број стручних чланака из области жигова и ауторског права, као и три књиге од којих се једна тренутно изучава као уџбеник за интелектуалну својину на Правном факултету Универзитета Унион. Владимир Марић је коаутор тог уџбеника.
Говори енглески језик.
Ожењен је и има троје деце: Милана, Вука и Ленку.