Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

КОНТАКТИ

Завод за интелектуалну својину Републике Србије
11 000 Београд, Кнегиње Љубице 5
Република Србија

Телефон (централа): (+381-11) 20-25-800; Факс: 311-23-77, 2629-483


Радно време Завода за интелектуалну својину је: 7:30-15:30

E-mail контакт Завода:


E-mail контакт Едукативно-информативног центра у Заводу за интелектуалну својину:

B. д. директора Завода за интелектуалну својину Републике Србије
Владимир Марић

Телефон: (011) 20-25-901, 20-25-902

Сектор за патенте

Помоћник директора: Мирјана Јелић

Важни контакт телефони у сектору:
Начелник Одељења за хемију и хемијску технологију: (011) 20-25-925
Начелник Одељења за машинство, општу технику и електротехнику:
(011) 20-25-908
Начелник Одељења за правна питања патената: (011) 20-25-929

Сектор за знаке разликовања

Помоћник директора: Марија Божић

Важни контакт телефони у сектору:
Информације о решершу: (011) 20-25-940
Шеф Одсека за међународне жигове: (011) 2635–917; 20-25-941
Руководилац Групе за дизајн и ознаке географског порекла:
(011) 20-25-957

Сектор за ауторско и сродна права и међународну сарадњу

Помоћник директора: Бранка Тотић

Важни контакт телефони у сектору:
Шеф Одсека за ауторско и сродна права: (011) 20-25-832
Група за европске интеграције и међународну сарадњу: (011) 20-25-951

Остали важни телефони:


Одељење за патентну документацију, објављивање пријава патената и регистрованих права индустријске својине и пружање информација: (011) 20-25-839
Одељење за регистре: (011) 20-25-829
Одсек за информациони систем: (011) 20-25-848

Писарница : (011) 20-25-801, 20-25-802

Едукативно-информативни центар
Руководилац: (011) 20-25-835


Остали контакти Едукативно-информативног центра

Базе података

За коментаре у вези са евентуалним недостацима у националним базама података на располагању је следећа адреса:

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину

Уплатни рачун за накнаду трошкова, информационих услуга и за продају ГИС-а:
840-39845-97
позив на број 97, затим шифра са контролним бројем општине
(видети прилог – PDF)
Прималац: Завод за интелектуалну својину
Сврха уплате: основ уплате и број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину