Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Сарадња са домаћим институцијама

Завод за интелектуалну својину већ дуги низ година има веома успешну сарадњу са свим домаћим институцијама које се у већој или мањој мери баве интелектуалном својином. Интензивна сарадња се пре свега обавља са институцијама које пружају подршку привреди, као и органима који се баве спровођењем права интелектуалне својине.

Од 2010. године Завод је закључио више меморандума о сарадњи са овим институцијама, а у циљу подизања сарадње на још виши ниво, као и заједничких напора на унапређењу свести о значају интелектуалне својине. Меморандуми о сарадњи потписани су са Привредном комором Србије, Привредном комором Београда и регионалним привредним коморама, Националном агенцијом за регионални развој, као и са Правосудном академијом.

ПОТПИСАНИ МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ СА ДРУГИМ ДОМАЋИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У оквиру свечаности која је организована и поводом 95. рођендана Завода за интелектуалну својину Републике Србије, наша институција је 16. новембра 2015. године потписала меморандуме о сарадњи са бројним домаћим институцијама. Међу њима су: Правни факултет Универзитета у Београду, Фонд за иновациону делатност, Привредна комора Србије, Привредна комора Београда, Град Београд, Регионална привредна комора Краљево, Регионална привредна комора Зрењанин, Регионална привредна комора Ужице, Регионална привредна комора Панчево, Универзитет у Крагујевцу, Музеј Николе Тесле, Музеј Михајла Пупина у Идвору, Образовно-истраживачко друштво Михајло Пупин Београд и Регистар националног интернет домена Србије.