Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Изјава политике квалитета

Изјава политике квалитета

Политика квалитета ЗИС представља саопштење директора о начину на који производи и услуге ЗИС-а треба да буду испоручени да би били задовољени постављени циљеви квалитета.

Политика квалитета обезбеђује оквир за детаљна упутства и даје смернице за извршавање свакодневних задатака од стране запослених. На овај начин политика квалитета гарантује потребну уједначеност (униформност) квалитета услуга Завода.

Политика квалитета ЗИС формулисана је на основу сопствених вредности. Стога политика квалитета изражава, те вредности, као методе и процедуре којима је директор дао приоритет у погледу корисника, запослених и руководства.

Корисници

Унапредићемо и пружићемо квалитетне услуге и учинићемо да оне заживе у складу са следећим критеријумима:

  • Обезбеђење коректних, задовољавајућих и на чињеницама заснованих информација
  • Доношење конзистентних, добро образложених, ваљаних, одрживих и законитих мишљења и одлука у складу са утврђеним временским оквиром
  • Учтивост, пружање помоћи и непристрасност у односу према свим нашим корисницима
  • Утврђивање захтева наших корисника и редовна провера стандарда наших услуга када је о њима реч

Запослени

Редовно ћемо унапређивати и развијати своју стручност да бисмо могли допринети остварењу целокупних циљева Завода тако што ћемо:

  • Размењивати знање и стављати једни другима ресурсе на располагање
  • Преузети подељену одговорност за стандарде целокупног радног учинка и остварење циљева
  • Усаглашавати се са вредностима Политике квалитета и Пословником квалитета.

Руководство

  • Пружићемо гаранцију да ће циљеви квалитета Завода бити јасни и применљиви за запослене и да ће континуирано бити унапређивани у складу са потребама корисника, као и да ће бити прилагођавани корисницима у складу са њиховим потребама.
  • Конструктивно ћемо радити на утврђивању разлога неиспуњавања циљева, као и на отклањању грешака и недостатака у квалитету кроз обуку/образовање и поновно усклађивање процеса и процедура.