Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Меморандуми о сарадњи са 17 националних завода других земаља

У оквиру свечаности која је организована поводом 95. рођендана Завода за интелектуалну својину Републике Србије 16. новембра 2015. године, наша институција је потписала 16 меморандума о сарадњи са националним заводима других земаља. У питању су: Аустријски завод за патенте, Генерални директорат за патенте и жигове Албаније, Албански завод за ауторска права, Завод за интелектуалну својину Краљевине Белгије, Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, Завод за патенте Републике Бугарске, Дански завод за патенте и жигове, Организација за индустријску својину Грчке, Национални центар за интелектуалну својину Грузије, Државни завод за интелектуалну својину Народне Републике Кине, Завод за патенте Републике Летоније, Државни завод за индустријску својину Македоније, Мађарски завод за интелектуалну својину, Федерални завод за интелектуалну својину Руске Федерације, Руска државна академија за интелектуалну својину, Завод за индустријску својину Словачке Републике, Завод за интелектуалну својину Словеније и Турски институт за патенте.

Меморандум о сарадњи потписан је и са Заводом за интелектуалну својину Словеније 24. октобра 2016. године.

Техничка подршка Владе Швајцарске Конфедерације

Потпредседник Владе за европске интеграције и министар за науку и технолошки развој Божидар Ђелић и државни секретар Министарства спољних послова Швајцарске Конфедерације Михаел Амбул потписали су 22. фебруара 2010. године Меморандум о разумевању који jе Србији омогућиo да се унапреди систем заштите ознака географског порекла за производе на страним тржиштима. Меморандум је закључен са циљем унапређења међународног привредног и трговинског система у Србији кроз реализацију Пројекта техничке помоћи Србији у области интелектуалне својине.

Овај пројекат, који је финансирала Влада Швајцарске са 780.000 швајцарских франака, започет је у децембру 2009. године и трајао је три године. У спровођењу пројекта са српске стране учествовало је Министарство за науку и технолошки развој и Завод за интелектуалну својину, а са швајцарске Швајцарски савезни институт за интелектуалну својину и SEEDEV, консултантска компанија за развој у Југоисточној Европи. Један од најзначајнијих циљева пројекта био је стварање услова за формирање удружења произвођача производа за заштићеним ознакама порекла који испољавају највећи економски потенцијал. Таква удружења би се старала о уједначавању квалитета ових производа, о њиховом пласману и адекватној заштити.

Ђелић је истакао да је овај пројекат био одлична подршка за остваривање циља наше земље да те године уђе у чланство Европског патентног завода, као и да омогући Србији да се афирмише као земља која производи готове производе, а не само сировине. Амбул је објаснио да је спровођење пројекта система заштите ознака географског порекла омогућило да се укусни српски производи, попут кајмака, нађу на европском тржишту, и да би требало да допринесе бржем приступању Србије Светској трговинској организацији.

Меморандум о разумевању можете прочитати овде.

Други билатерални споразуми и сарадње

  • Билатерални споразуми о сарадњи у области интелектуалне својине потписани су са : Заводом за интелектуалну својину НР Кине, 1998. године; Државним заводом за проналаске и жигове Румуније, 2001. године, а у припреми је био и Споразум са Државним заводом за интелектуалну својину Украјине;
  • Споразуми о размени патентне документације потписани су са: Заводом за интелектуалну својину Украјине, 1998. године; Заводом за интелектуалну својину НР Кине, 1998. године и Државним заводом за интелектуалну својину Руске Федерације – РОСПАТЕНТ-ом, 2000. године;
  • У последњих десетак година обављене су билатералне посете представника Завода националним заводима Русије, Украјине, Кине, Румуније, Чешке, Македоније, Албаније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Молдавије и др;
  • Обављене су и експертске студијске посете Заводу за интелектуалну својину Хрватске, Америчком заводу за патенте и жигове, Норвешкој агенцији за репрографска права, Словачком заводу за патенте, Државном заводу за проналаске и жигове Румуније и др.