Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Mеђународна сарадња

1. МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Светска организација за интелектуалну својину – WIPO
Европска патентна организација - ЕПО
Завод за интелектуалну својину Европске Уније - EUIPO

2. БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Сарадња са другим националним заводима
Техничка подршка Владе Швајцарске Конфедерације
Други билатерални споразуми и сарадње

3. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

Пројекти Европске уније
Други међународни пројекти