Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Најаве догађаја

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СТУДИЈИ О СЕРТИФИКАТУ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ

20. април 2017.

Институт Max Planck за иновације и конкуренцију, у име Европске комисије, спроводи студију о систему сертификата о додатној заштити у Европској унији. Студија има за циљ да укључи мишљења ширег круга заинтересованих корисника система, укључујући фармацеутске компаније, професионална и привредна удружења, као и адвокате, патентне заступнике и друге заинтересоване групе.

У ову сврху, Институт Max Planck, у сарадњи са Немачким институтом Allensbach, припрема дистрибуцију упитника који ће се бавити питањима искустава корисника постојећег система сертификата о додатној заштити, разматрањем опште политике система, оценом постојећег правног оквира као и одређеним предлозима могућих измена регулативе у области сертификата о додатној заштити. Одговори ће се прикупљати као анонимни.
Ако сте заинтересовани за учешће у истраживању, молимо вас да контактирате Институт Max Planck за иновације и конкуренцију путем е-маил адресе victoria.rivas@ip.mpg.de.