Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА ДРУГА БЕКОП КОНФЕРЕНЦИЈА

У ЗАВОДУ ОДРЖАНА ДРУГА БЕКОП КОНФЕРЕНЦИЈА

14. новембар 2018.

У четвртак 8. новембра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је због великог интересовања поновљена у новом термину конференција „Право ителектуалне својине“.

Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају права интелектуалне својине као нематеријалне имовине како за физичка лица који су и аутори различитих креација људског ума, тако и за привредне субјекте. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог дао и осврт на изазове који се постављају пред ауторе и национална законодавства појавом нових технологија и нових начина привредног искоришћавања ауторских дела.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига са примерима из праксе Завода које су биле праћене и примерима представника привредног субјекта „Шларафија“ у вези са коришћењем патента у пословању, док је представник адвокатске канцеларије „Живко Мијатовић и партнери“ дао и приказ заштите жига након регистрације на тржишту. Последње две сесије биле су посвећене заштити ознака географског порекла и индустријског дизајна од стране стручњака Завода. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.