Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊА ЗА САВЕЗ ДРУШТАВА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА У ПОЖАРЕВЦУ

ПРЕДАВАЊА ЗА САВЕЗ ДРУШТАВА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА У ПОЖАРЕВЦУ

4. децембар 2018.

У оквиру обележавања јубилеја 150. година Савеза инжењера и техничара Србије, а на позив Савеза друштава инжењера и техничара као и друштва Информационих технологија електро и машинске струке града Пожаревца, у петак 30. новембра 2018. године одржан је семинар „Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите“. Обрађене су теме о значају заштите свих права интелектуалне својине, условима за заштиту појединим правима, међународној заштити и спровођењу заштите.

Посебан фокус је био на патентној заштити, деловима патентне пријаве и начину састављања пријаве патента, као и на поступцима националне и међународне заштите, трошковима и таксама које су потребне за регистровање и одржавање права на патент. Последње предавање је обухватило преглед база патентне документације са примерима претраживања у бази ESPACENET. На крају семинара је oдржана дискусија на постављена бројна питања из области патентне заштите, жигова и ауторских права од стране учесника, инжењера из привреде и образованих институција града Пожаревца и региона.