Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ПРЕДАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

13. децембар 2018.

Настављена је успешна вишегодишња сарадња Завода за интелектуалну својину са представницима Факултета организационих наука и по позиву одржана предавања студентима на четвртој години студијске групе „Операциони менаџмент“ у оквиру предмета „Интелектуална својинa“.

Тема предавања „Заштита рачунарских програма и база података правима интелектуалне својине“ је превасходно била посвећена патентима, где су студенти и професори могли да се упознају са заштитом проналазака примењених на рачунару, потом примерима добре праксе као и студијама случајева из међународне праксе.