Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

26. децембар 2018.

Стручњаци Завода за интелектуалну својину одржали су семинар о патентној заштити проналазака у области прехрамбене технологије за студенте докторских студија Пољопривредног факултета у Београду. У оквиру предмета „Методе научно-истраживачког рада“ препозната је потреба да се студенти информишу о могућностима остваривања патентне заштите резултата научно-истраживачког рада који је основ за израду докторске дисертације.

Циљ семинара био је да се студенти упознају са значајем и могућностима система патентне заштите проналазака, поступком остваривања патентне заштите у Србији, као и са основама претраживања патентне документације као извора техничких информација кроз конкретне примере претраживања у бази Espacenet. Учесници семинара су нарочито били заинтересовани за класификовање патентних пријава и напредно претраживање у бази Espacenet, као и за услове за подношење патентне пријаве. Овим је настављена вишегодишња сарадња са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду.