Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН ДРУГИ СЕМИНАР „УВОД У ПАТЕНТЕ“

ОДРЖАН ДРУГИ СЕМИНАР „УВОД У ПАТЕНТЕ“

23. април 2019.

У Заводу за интелектуалну својину је одржан други у низу семинар „Увод у патентни систем“ који је имао за циљ да учеснике, претежно из научно-истраживачких организација али и из индустрије, упозна са системом заштите проналазака у области хемије и хемијске технологије. Учеснике семинара је у уводном обраћању поздравио и директор Завода, господин Владимир Марић, истакавши улогу Завода кроз историју свога постојања у заштити права интелектуалне својине у Србији и њеном значају за друштво али и појединце.

Током семинара посебна пажња је била посвећена условима за заштиту и специфичностима заштите проналазака у области хемије као и састављању делова патентне пријаве са посебним фокусом на патентне захтеве којима се дефинише обим заштите. Дат је и приказ коришћења слободно доступних база патентне документације и начинима на које се може доћи до релевантних патентних докумената кроз демонстрацију у бази Espacenet.