Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОВРЕДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Заштита права интелектуалне својине од повреде

О различитим темама и бројним могућим недоумицама у вези са повредом права интелектуалне својине можете се упознати у нашем издању "Заштита права интелектуалне својине од повреде". У овој публикација ћете пронаћи одговоре на следећа питања:
- шта се сматра повредом?
- зашто је битно спречавање повреде права?
- шта носилац права може да учини како би спречио повреду свог права?
- које конкретне акције носилац права може да предузме када сумња да је у питању повреда?
- који органи су надлежни за принудно спровођење права?
- о чему треба водити рачуна пре покретања поступка пред надлежним судом
- које санкције може да сноси повредилац?
- како добити овлашћење за коришћење туђег права интелектуалне својине?
- која је надлежност Завода у вези са повредом права?

Преузмите издање "Заштита права интелектуалне својине од повреде" (pdf)

Преузмите издање "Анализа кривотворења и пиратерије у Србији" (pdf)