Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PATENTI

NAJČEŠĆA PITANJA

Izaberite oblast koja Vas interesuje

OSNOVNA PITANJA O PATENTU

U ovoj sekciji možete pročitati više o oblicima pravne zaštite pronalazaka, karakteristikama patenta i malog patenta, te najvažnijim pojedinostima o zaštiti patenta na nacionalnom i međunarodnom nivou.
POSTUPAK ZAŠTITE

Izborom ove sekcije saznaćete više o tome kako se podnosi prijava pronalaska, koji su uslovi za zaštitu pronalaska, koliko iznose takse i troškovi, koliko traje postupak ispitivanja, kao i odgovore na druga važna pitanja.

DRUGA ZNAČAJNA PITANJA

U ovom delu možete saznati odgovore na pitanja o nadležnosti Zavoda, merama u slučaju povrede prava, prenosu prava, kao i na druga značajna pitanja.