Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Таксе

Таксе за ауторско и сродна права


Обавезни подаци за уплату таксе
:

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Позив на број:
97 44018
Сврха уплате
: Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

Пример уредно попуњене уплатнице