Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела (ОбразацА-1)   ( WORD_format )

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права(Образац С-1)
( WORD_format )

Захтев за
издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова (Образац ОД 1)
( PDF_format ) ( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца А-1
( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца С-1
( WORD_format )