Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела (ОбразацА-1)   ( WORD_format )

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права(Образац С-1)
( WORD_format )

Захтев за
издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова (Образац ОД 1)
( PDF_format ) ( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца А-1
( WORD_format )


Упутство за попуњавање обрасца С-1
( WORD_format )