Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТАКСЕ

Напомена:

Од 1. јула 2017. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине. Нове износе можете погледати овде.

Од 25. децембра 2017. године ступио je на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 113/17), који можете погледати овде.


 • Од 1. јуна 2015. године у примени ће бити нови уплатни рачун (евиденциони подрачун) за уплату административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.

  Обавезни подаци су следећи:

  Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62
  Позив на број 97 44018
  Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
  Сврха уплате: Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

 • Пример уредно попуњене уплатнице