Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Захтев за регистровање ознаке географског порекла (Образац Г-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла (Образац О-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла (Образац МГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице ( ЕУГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за измену података о специфичним карактеристикама производа (Образац О-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )