Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Захтев за регистровање ознаке географског порекла (Образац Г-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење права коришћења ознаке географског порекла
(Образац О-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла (Образац О-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )