Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање у присуству странке

(Тарифни број 134г)

Сврха претраживања
У оквиру комерцијалних услуга претраживања у области патената, Завод пружа услугу претраживања патентних докумената у присуству странке. Овакав начин претраживања омогућава да се са стручњаком Завода за интелектуалну својину изврши претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, када странци одговара, ради:
- добијања додатних информација о релевантним техничким решењима,
- упознавања са општим стањем технике,
- упознавања са потенцијалним партнерима / конкуренцијом,
- упознавања са могућностима и начинима претраживања патентних база.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на усмени или писани захтев странке. Врши је стручњак Завода за интелектуалну својину, уз присуство странке, на основу података и описа техничког решења које дефинише странка. Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената. Корисник стиче увид у начин постављања упита за претраживање одабиром и уносом кључних речи, класификационих симбола, имена проналазача / подносиоца пријаве и других података корисних за усмерену претрагу патентних докумената.

Напомена:

Завод за интелектуалну својину, у оквиру ове услуге, не даје писани извештај.

Такса
За претраживање патентне документације на усмени или писани захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке, подносилац захтева плаћа 4.180 динара.